Archiwum              

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2011-12-20
Obejrzano 3156 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 42-215 Częstochowa, ul. Dekabrystów 43, tel. 034 3720783, fax. 034 3722630, e-mail: mosir@mosir.pl, strona: www.mosir.pl  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. Dostawy urządzeń stanowiących podstawę systemu CCTV na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", Częstochowa, ul. Limanowskiego 83.

Numer postępowania MOSiR.IV-341-33/11
 
wybrano ofertę:
    SELW-2 Sp. z o.o.
    41-200 Sosnowiec
    ul. Staszica 27
 
Cena oferty brutto: 247 899,46 zł.