Archiwum              

Wynik przetargu

2005-11-22
Obejrzano 805 razy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie ogłasza wynik przetargu na

wykonanie podłogi sportowej (parkietu) o wymiarach 14,7 m x 26,7 m , spełniającej wymagania normy DIN18032 cz.2 w Sali Sportowej „Częstochowianka” 42 – 200 Częstochowa ul. T. Rejtana 7c.

Komisja po zapoznaniu się z ofertami w dniu 21.11.2005r. przedstawionymi przez 2 oferentów, wybrała do realizacji zamówienia ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Sławomir Dobosz, Grota Roweckiego 19, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie , która zrealizuje zamówienie w kwocie 149450,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy)